Bonde-danse til det gamle landbrug

Østerklit Stokmølle

Historie

Vind i sejlene

Andre danse - Indholdsfortegnelse


17

Dans i klitten ved
Østerklit Stokmølle:

En vindmølle til hver en bondegård.

I 1800-tallet kom vindmøller mere og mere i vinden og efter 1862 hvor mølle-privilegiet blev ophævet så også gårde og huse måtte have møller, fik flere og flere gårde deres egen vindmølle til at drive kværnen og tærskeværket. Nordenfjords (og i Vestjylland, det forblæste Danmark) blev det før fremkomsten af den mere effektive klapsejlermølle i vid udstrækning stokmøllen der blev opstillet, en mindre mølle på en kraftig stolpe man stak op gennem ladetaget.

Østerklit stokmølle 1971

Østerklit gården med stokmølle ved Tversted 1971

Vi ser her en stokmølle ført op gennem ladetaget. Laden med stokmøllen består endnu og er den eneste bevarede fungerende stokmølle af de mange tusinde der for 100 år siden fandtes rundt om især i Nord- og Vestjylland.

Gården (bygget 1872) ligger i Østerklit lidt øst for Tversted i Vendsyssel. Gården ligger lidt inden for klitrækken ved en af Danmarks flotteste brede badestrande, og nær den smukke 150 år gamle Tversted Klitplantage med 3 idylliske søer og udsigtshøj. I dag går cykelsti 1, Vestkyststien = Nordsøstien lige forbi, mens der er over 300 m at gå for bilister (stor P-plads i plantagen, men også på den brede strand hvis man kan finde ud af hvor man så er). Der er nu en cykelsti-naturcampingplads lige foran skoven der ses bag bygningerne.

Som det var helt almindeligt købte denne gård denne stokmølle brugt. Når en gård med stokmølle fik råd til og behov for større kraft og købte en moderne klapsejler vindmølle efterhånden som de kom frem, ja så solgte man sin brugte stokmølle til andre mindre brug.

Landbrugsbygnings-historieinteresserede ser straks at vi her har en kulturhistorisk perle. Gården består af et stuehus (= rålling på vendelbomål) med stald (= nøs) og et udhus med lade og stald. Det er ikke en 3- eller 4-længet gård. Der er 2 parallelle bygninger der ligger øst-vest så den skrappe vestenvind kan slippe imellem uden at vælte tag og bygninger, forhåbentligt. Den bærende bygningsdel i begge bygninger er en såkaldt højremskonstruktion (af strandingstømmer), med udskud. Udskud ses især tydeligt på stuehuset og er det lave facadestrimmelrum der er lidt længere ude end den høje facademur. Det skrå tag går derved langt ned og leder bedre vinden hen over huset uden at vælte murene.

Dette sjældne stuehus er der desværre ikke mere (så jeg skulle have taget nogle flere billeder). Det blev brændt af i 1981 af en gal mand (som alle på egnen vidste hvem var men ingen turde melde). Der var også lavet bål i laden, men det gik heldigvis ud af sig selv. (Til stor lettelse for alle er den gale mand nu for nogle år siden flyttet fra egnen).

Så vi har stokmøllen endnu, og et frivilligt møllerlaug lader den (som vinden nu blæser) køre lidt med kværnen hver onsdag om sommeren til glæde for os andre besøgende (skrevet 2007). Møllen krøjes (drejes) op i vinden af mand og kone med en jernstang (så det kan være en anstrengende og svedig hurretrinstur). Et par gange om sommeren kan her også være mulighed for at være med til folkedans.

Stuehuset her er fra 1810 og laden fra 1872. Staten havde opkøbt store områder her for at plante klitplantager mod sandflugt (Tversted Klitplantage), og købte gården Østerklit i 1938 af Kren og Hanne som så måtte bo der deres tid ud. De flyttede i 1952 og så var det slut med landbrug her i den magre klit. Derefter blev det lejet ud til sommerhus, til lægen i Bindslev som bevarede kulturværdierne. Indtil den samfundsforbitrede gale pyroman kom en martsnat i 1981.
kort over stokmøller

Kort over placering af stokmøller omkring Tversted

Kortet er fra Nordjyllands statsskovdistrikts brochure fra efter restaurering af laden og stokmøllen i 1994.
Østerklit stokmøllen er den som ligger længst mod nord tæt ved havet i højre side af kortet, så kortet må være fra efter 1912 da Østerklit købte sin mølle
brugt fra en anden gård 7 km syd derfor. Tversted ligger ved vejkrydset Skagensvej - Tannisbugtvej nord for Bindslev. (Min farbror var cementstøber i Tversted som det kaldtes når man kunne lave lidt betonvarer i hånden. Han kendte alle disse steder).
I de 3 sogne Uggerby, Tversted og Sørig var der over 100 gård-vindmøller før 2' verdenskrig, i følge brandforsikringsoplysninger. (De 3 sogne på Læsø havde 100 gårdmøller i år 1800, se Læsø stubmølle dansen).